Chào Quý khách đã đến với Hồng Hà!

[Cập nhật 2021] Các đối tượng bắt buộc lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

Mã sản phẩm: TVMT1057
Giá: Liên hệ
Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ môi trường mang tính chất pháp lý ràng buộc giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường theo những quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường, các Thông tư và Nghị định liên quan. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm: Địa điểm thực hiện; loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng; dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường; biện pháp Xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Thành lập một doanh nghiệp là một bước đi quan trọng của sự nghiệp, tuy nhiên để bước đi đó vững vàng cần phải hoàn thành các thủ tục bắt buộc đối với các cơ quan nhà nước. Hồng Hà sẽ cùng bạn tìm hiểu về các loại hồ sơ môi trường cần có của một doanh nghiệp trong thời điểm xây dựng và hoạt động của dự án. Hy vọng những thông tin bên dưới đây sẽ giúp được ít nhiều cho quý doanh nghiệp!

 

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là hồ sơ môi trường mang tính chất pháp lý ràng buộc giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý môi trường theo những quy định cụ thể trong Luật bảo vệ môi trường, các Thông tư và Nghị định liên quan.

Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm: Địa điểm thực hiện; loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng; dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường; biện pháp Xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Quy định đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Các chủ dự án, doanh nghiệp được quy định trong Khoản 1 Điều 18 tại Nghị định định 18/2015/NĐ-CP  và Khoản 11 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP phải bắt buộc lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

Các dự án nằm trong diện lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

  • Dự án được đầu tư mới, mở rộng quy mô, nâng cấp công suất thuộc đối tượng quy định trong Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
  • Dự án có phát sinh nước thải từ 20 m3/ngày – 500 m3/ngày hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày đến dưới 10 tấn/ngày hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

- Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của những dự án sau: Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên; dự án ttên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh Xử lý; dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường ữên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường.

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án thuộc thầm quyền cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh; uỷ ban nhân dân cấp huyện có thể uỷ quyền cho uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là uỷ ban nhân dân cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một xã.

Ngoài ra, chủ dự án có trách nhiệm phải lập và đăng kí lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: Thay đổi địa điểm; không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận. Trường hợp dự án, phương án sàn xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mồ đến mức thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thì chủ đâu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và gửi cho cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được giao ttách nhiệm: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận; tiếp nhận và Xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân ỉỉên quan đến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan Xử lý sự cố môi trường xảy ra ttong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Nếu dự án của Quý doanh nghiệp nằm trong các hạng mục được đề cập, và có nhu cầu được tư vấn thêm nhưng chưa chọn được đơn vị tư vấn môi trường uy tín và chi phí phù hợp, hãy liên hệ với Hồng Hà nhé!

Công ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ Môi trường Hồng Hà chuyên tư vấn thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường (KBM) các hồ sơ môi trường khác cho các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà xưởng, các cơ sở sản xuất, cơ sở khám chữa bệnh,… trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long. 

Thông tin liên hệ:
Điện thoại/Zalo: 0939 100 442 (Mr. Phong)
Gmail: honghawater@gmail.com